Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rok 2019

Rok 2019

 

Fórum ekológov sa uskutočnil dňa 10. 4. 2019 v stredu TUKE - Technická univerzita Košice Aula Maxima od 9.00 do 14.00 hod.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim za krásne prezentácie a poslucháčom za ich účasť.

Program

1. Ing. Eva Černáková - privítanie účastníkov fóra

2. RNDr. Róbert Kanka, PhD. - Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra Názov témy: "Zvyšovanie druhovej bohatosti cievnatých rastlín v alpínskom pásme pohorí Európy ako nový, akcelerujúci fenomén".

3. Ing. Marcela Ondová, PhD. - Ústav environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty TUKE Košice Názov témy: "Možnosti využitia odpadov v stavebníctve".

4. RNDr. Eva Sitášová, PhD. - Východoslovenské múzeum Košice Názov témy: "Zaujímavé rastliny okolia Košíc".

5. Ing. Róbert Gregorek PhD. Botanická záhrada UPJŠ Košice Názov témy: "Vodný a vlahový deficit v krajine  očami záhradníka a krajinára  - zamyslenie nad jedným z najakútnejších ekologických problémov súčasnosti."

6. Ing. Eugen Ščavnický. Občianske združenie Mlynský náhon, o. z. Názov témy: "Mlynský náhon - voda v meste"

 

 

 

 

 

TOPlist